Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Châu
Số ký hiệu văn bản 01/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2023
Ngày hiệu lực 30/11/2023
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm 01-quyet-dinh.pdf
Văn bản mới