V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đối với xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 3305/UBND-NN
Ngày ban hành 05/12/2023
Ngày hiệu lực 05/12/2023
Trích yếu nội dung V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đối với xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Hà Trung Thắng
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-4.-cong-van-xin-y-kien-du-thao-bao-cao-1-.pdf
3.-bao-cao-ket-qua-tham-tra-xa-chieng-pha.docx
3.-bieu-kem-bao-cao-huyen-1-.xls
Văn bản mới