Chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 04/KH-UBND
Ngày ban hành 09/11/2023
Ngày hiệu lực 09/11/2023
Trích yếu nội dung Chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm ke-hoach-so-04-kh-ubnd-ngay-09.01.2023-ve-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac.pdf
Văn bản mới