QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thuận Châu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 393/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày hiệu lực 23/02/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thuận Châu năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-20.02-quyet-dinh-kiem-soat-tthc-nam-2023-.pdf
signed-signed-20.02-bieu-ke-hoach-kstthc-nam-2023.pdf
signed-signed-20.02-ke-hoach-kiem-soat-tthc-nam-2023.pdf
Văn bản mới