KẾ HOẠCH Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công chức, công vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 37/KH-UBND
Ngày ban hành 15/02/2023
Ngày hiệu lực 15/02/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công chức, công vụ năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-14.02-ke-hoach-kiem-tra-dot-xuat-nam-2023-vp-tham-dinh.pdf

Văn bản mới