KẾ HOẠCH Thực hiện công tác dân vận, dân chủ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 34/KH-UBND
Ngày ban hành 14/02/2023
Ngày hiệu lực 14/02/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện công tác dân vận, dân chủ năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-10.02-kh-to-chuc-th-cong-tac-dan-van-dan-chu-2023-1-vp-tham-dinh-1-.pdf
Văn bản mới