KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 32/KH-UBND
Ngày ban hành 14/02/2023
Ngày hiệu lực 14/02/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Nguyễn Đức Thặng
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-14.02.-kh-cua-ubnd-huyen-kiem-tra-ngan-sach-nam-2023-cvvp.pdf
Văn bản mới