Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấ tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 04/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày hiệu lực 29/12/2022
Trích yếu nội dung Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấ tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm 04.pdf
Văn bản mới