Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu
Số ký hiệu văn bản 03/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/11/2022
Ngày hiệu lực 29/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm saoy-03.pdf
Văn bản mới