Danh sách người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của huyện Thuận Châu
Lượt xem: 963
         Thực hiện Công văn số 1411/STTTT-TTBCXBBC ngày 26/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc lập danh sách người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước           

           Qua rà soát, UBND huyện Thuận Châu lập danh sách người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị huyện và của các xã, thị trấn, cụ thể như sau:

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ NĂM 2022

TT

Họ và Tên

Đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Quàng Văn Dũng

UBND huyện Thuận Châu

Chủ tịch

0916128037

dungqv.thuanchau@sonla.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Hải

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chánh Văn phòng

0985118518

haint.thuanchau@sonla.gov.vn

3

Lò Văn Quý

Phòng Dân tộc huyện

Trưởng phòng

0343320022

quylv.thuanchau@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Thành Long

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Quyền Trưởng phòng

0973937449

longnt..thuanchau@sonla.gov.vn

5

Nguyễn Đức Tôn

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Trưởng phòng

0983483345

tonnd.thuanchau@sonla.gov.vn

6

Nguyễn Long Hùng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Trưởng phòng

0915013866

hungnl.thuanchau@sonla.gov.vn

7

Lò Văn Quyết

Phòng Lao đông, Thương binh và Xã hội huyện

Trưởng phòng

0985246316

quyetlv.thuanchau@sonla.gov.vn

8

Trần Hữu Hùng

Phòng Nôn nghiệp và PTNT huyện

Trưởng phòng

0974699880

hungth.thuanchau@sonla.gov.vn

9

Lường Thùy Dung

Phòng Nội vụ huyện

Trưởng phòng

0988199955

dunglt87.thuanchau@sonla.gov.vn

10

Đỗ Thị Ngần

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Trưởng phòng

0989883048

ngandt.thuanchau@sonla.gov.vn

11

Tạ Đăng Hải

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Trưởng phòng

0974282288

haitd.thuanchau@sonla.gov.vn

12

Lò Văn Lưu

Phòng Tư pháp huyện

Trưởng phòng

0912345678

luulv.thuanchau@sonla.gov.vn

13

Thào A Tủa

Thanh tra huyện

Trưởng phòng

0912345678

tuata.thuanchau@sonla.gov.vn

14

Trần Việt Dũng

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

Giám đốc

0979057216

.thuanchau@sonla.gov.vn

15

Phạm Văn Quang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Giám đốc

0988666556

.thuanchau@sonla.gov.vn

16

Nguyễn Danh Thuận

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện

Giám đốc

0983294078

.thuanchau@sonla.gov.vn

17

Nguyễn Mạnh Cương

Hạt Kiểm lâm huyện

Hạt trưởng

0919527668

cuongklsl1978@gmail.com

18

Nguyễn Thanh Bình

Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai

Chi cục trưởng

0915251975

ntbinh.sla@gdt.gov.vn

19

Đỗ Ngọc Quang

Thị Trấn

Chủ tịch UBND xã

0941402888

quangsonla2003@gmail.com

20

Lò Văn Bỉnh

Xã Bản Lầm

Chủ tịch UBND xã

0966645640

binhlv.thuanchau@sonla.gov.vn

21

Lường Văn Hùng

Xã Bó Mười

Chủ tịch UBND xã

0379927974

Luonghungbomuoi@gmail.com

22

Hà Văn Nghĩa

Xã Bon Phặng

Chủ tịch UBND xã

0348647025

havannghiavpbl80@gmail.com

23

Vì A Sềnh

Xã Co Mạ

Chủ tịch UBND xã

0966444703

senhvi44@gmail.com

24

Bạc Cầm Cảm

Xã Co Tòng

Chủ tịch UBND xã

0393573843

baccamcam@gmail.com

25

Cà Văn Toán

Xã Chiềng Bôm

Chủ tịch UBND xã

0988967641

catoanchiengbom@gmail.com

26

Lò Văn Hoả

Xã Chiềng La

Chủ tịch UBND xã

0359704134

lovanhoa973@gmail.com

27

Lường Văn Tỉnh

Xã Chiềng Ly

Chủ tịch UBND xã

0394068583

tinhvantc@gmail.com

28

Quàng Văn Thích

Xã Chiềng Ngàm

Chủ tịch UBND xã

0347798188

quangthich80@gmail.com

29

Quàng Văn Minh

Xã Chiềng Pấc

Chủ tịch UBND xã

0386782899

quangminh2461965@gmail.com

30

Lò Văn Hoan

Xã Chiềng Pha

Chủ tịch UBND xã

0379222928

hoanlv68.thuanchau@sonla.gov.vn

31

Lò Văn Chân

Xã É Tòng

Chủ tịch UBND xã

0335214446

lovanchanlovanchan1967@gmail.com

32

Lò Văn Thuận

Xã Liệp Tè

Chủ tịch UBND xã

0363119751

lothuanctmk@gmail.com

33

Vừ A Hờ

Xã Long Hẹ

Chủ tịch UBND xã

0972888477

vuahocoma@gmail.com

34

Lò Văn Thương

Xã Muổi Nọi

Chủ tịch UBND xã

0359360748

thuongthinh1982@gmail.com

35

Lò Tiến Văn

Xã Mường Bám

Chủ tịch UBND xã

0352518669

nhungnhan1994.mb@gmail.com

36

Quàng Văn Xiến

Xã Mường É

Chủ tịch UBND xã

0986558599

quangthanhxien@gmail.com

37

Quàng Văn Hỏa

Xã Mường Khiêng

Chủ tịch UBND xã

0328959146

quangvanhoa1073@gmail.com

38

Lò Văn Dung

Xã Nậm Lầu

Chủ tịch UBND xã

0344188133

lodung4433@gmail.com

39

Lò Văn Thịnh

Xã Nong Lay

Chủ tịch UBND xã

0393033908

lvthinh1972@gmail.com

40

Chá Trua Và

Xã Pá Lông

Chủ tịch UBND xã

0972653146

vapalong@gmail.com

41

Lò Thái Vui

Xã Púng Tra

Chủ tịch UBND xã

0338375662

vuilt.thuanchau@sonla.gov.vn

42

Mè Văn Tiền

Xã Phổng Lái

Chủ tịch UBND xã

0372104276

mevantien@ gmail.com

43

Cà Thị Ngọc

Xã Phổng Lăng

Chủ tịch UBND xã

0366180599

cathingoc87pl@gmail.com

44

Lò Anh Viễn

Xã Phổng Lập

Chủ tịch UBND xã

0982068709

vienla.thuanchau@sonla.gov.vn

45

Lò Minh Huệ

Xã Tông Cọ

Chủ tịch UBND xã

0968983799

lominhhue@gmail.com

46

Lò Văn Sâm

Xã Tông Lạnh

Chủ tịch UBND xã

0977685793

samdieu66@gmail.com

47

Lò Văn Đỉnh

Xã Thôm Mòn

Chủ tịch UBND xã

0974294365

vandinh78@gmail.com

           Trên đây là Danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2022 của UBND huyện Thuận Châu./.


Tác giả: Quàng Nhung (Phòng VHTT huyện)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập