Lượt xem: 64

​Thuận Châu tiếp tục triển khai mỗi xã một sản phẩm OCOOP

Thực hiện Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sảnphẩm” giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030.  Thời gian qua huyện Thuận Châu đã tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể nhân dân dân trên địa bàn huyện, chỉ đạo các ngành chức năng đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình OCOP; triển khai các bước thực hiện đã đem lại hiệu quả Chương trình, tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn.

 

 

Năm 2022 UBND huyện Thuận Châu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP trên địa bàn huyện. Lập danh sách các chủ thể tham gia các lớp tập huấn chương trình theo kế hoạch của trung ương, của tỉnh. Rà soát và hướng dẫn các chủ thể chuẩn hóa các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP giai đoạn 2021-2025. Ban hành các công văn về việc đề xuất hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình “Mỗi xã nột sản phẩm” (OCOP) năm 2022  và đề xuất hỗ trợ điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP.

Theo đó thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn. Tiếp tục triển khai các chuỗi xoài, nhãn, cam, bơ, thanh long ruột đỏ đã thực hiện từ các năm trước; tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị chủ trì dự án, UBND các xã hướng dẫn nhân dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng theo quy trình kỹ thuật đã được các đơn vị chủ trì dự án chuyển giao cho các hộ dân. Kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu để bao tiêu sản phẩm cho nhân dân. Đến thời điểm báo cáo trên địa bàn huyện đã và đang thực hiện 11 chuỗi, trong đó 6 chuỗi đã thực hiện xong (xoài, cam, bơ, chanh leo, thanh long, nhãn); 5 chuỗi đang triển khai thực hiện (2 chuỗi nhãn hữu cơ, khoai sọ, rau trái vụ, cà phê). Đang tiến hành rà soát nhu cầu của hộ dân để xây dựng các chuỗi mới và nâng cấp các chuỗi đã có. Hiện nay một số chuỗi đã cho sản phẩm thu hoạch (thanh long ruột đỏ, xoài, cam, bơ).

Tiếp tục vận động nhân dân tham gia phát triển vùng nguyên liệu các loại cây trồng phục vụ nhà máy chế biến DOVECO Sơn La. Đến thời điểm hiện tại đã trồng được 103,9 ha, cụ thể Chanh leo: Diện tích đã trồng 86 ha tại các xã Long Hẹ, Mường É, Phổng Lái, Phổng Lập, Chiềng Bôm. Dứa: Diện tích đã trồng 17,8 ha tại các Co Mạ, Mường Bám, Chiềng Ngàm, Mường Khiêng, Bản Lầm.

Tăng cường triển khai các mô hình, đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Trong 6 tháng đầu năm huyện tiếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc và bảo vệ các mô hình hiện có như mô hình dứa, khôi nhung, gà đen, mít ruột đỏ,..; triển khai xây dựng và thực hiện mô hình dứa tại Mường Bám quy mô 9,5 ha; mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại các xã với quy mô 163,8 ha. UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị đối tác triển khai một số chương trình dự án khác: các dự án thuộc nguồn vốn phi chính phủ (dự án VM070, dự án phát triển cộng đồng cho nông dân sản xuất cà phê Sơn La); Dự án phát triển cây mắc ca; cây dược liệu; cây gai xanh,... Một số mô hình tiếp tục được thực hiện bởi các sở, ngành của tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh như: Mô hình trồng cây Mắc Ca xen với cây Cà phê tại xã Muổi Nọi, Bản Lầm; Mô hình trồng thâm canh Thanh long ruột đỏ gắn liền với tưới ẩm và liên kết sản phẩm; Mô hình sản xuất rau kết hợp nuôi gà thịt an toàn sinh học.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị cho sản phẩm. Đây được coi là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình OCOP tham gia giải quyết hàng loạt vấn đề ở nông thôn, như: Góp phần thúc đẩy nhanh việc tái cơ cấu trong nông nghiệp, đẩy mạnh việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong sản xuất tạo ra sản phẩm có năng suất cao, chất lượng cao.

Trọng Đại (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 147
  • Trong tuần: 5,652
  • Tất cả: 599,879
Đăng nhập