UBND huyện Thuận Châu họp phiên thứ 17
Lượt xem: 126
 Chiều ngày 31/10 đồng chí Quàng Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu đã chủ trì phiên họp thứ 17, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triẻn kinh tế- xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2022. Phiên họp đã tổ chức trực tuyến đến 29 điểm cầu xã, thị trấn.

      

          Trong tháng 10 huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và nhân dân tập trung thu hoạch lúa mùa và cây hoa màu trên nương. Thu hoạch xong khoảng 75% diện tích lúa mùa, sản lượng ước đạt 943 tấn; sản lượng ngô ước đạt 25.317 tấn; sản lượng khoai sọ ước đạt 700 tấn. Tiếp tục chăm sóc 1.456 ha cây chè, 5.590 ha cây cà phê và trên 4000 ha cây ăn quả hiện có. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm gắn với kiểm tra giết mổ, kiểm dịch động vật lưu thông trên địa bàn. Khai thác tốt diện tích nuôi trồng thuỷ sản hiện có là 417 ha, tổng sản lượng khai thác trong tháng là 78 tấn. Công tác quản lý và bảo vệ rừng, chăm sóc rừng trồng đã được tăng cường. Trong tháng đã tổ chức tuyên truyền được 39 cuộc họp cấp bản cho 4.195 lượt người nghe về công tác PCCCR và bảo vệ rừng trong mùa khô hanh. Trong xây dựng nông thôn mới huyện tiếp tục truyên truyền, vận động các xã, nhân dân thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo kế hoạch, đôn đốc đảy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục thực hiện chuẩn hoá sản phẩm OCOP. Về xây dựng cơ bản đã đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công và giải ngân thanh toán các nguồn vốn được giao. Giá trị giải ngân thanh toán  đến ngày 25/10/2022 đạt 103.678 triệu đồng, bằng 31,75% kế hoạch vốn giao. Tổng thu ngân sách trên nhà nước đến 25/10 ước đạt trên 1.048.614 triệu đồng, bằng 115,6% so với dự toán tỉnh giao, bằng 93,2% HĐND huyện giao.

       Lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển, ngành giáo dục huyện đã triển khai kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm đối với các bậc học; xây dựng thực hiện phương án dạy môn tin học, tiếng anh cấp Tiểu học, THCS. Chuẩn bị tổ chức thi giao lưu học sinh giỏi lớp 8 và tổ chức nấu ăn bán trú cho gần 6.300 học sinh. Công tác chăm sóc sức khoẻ được tăng cường, tổ chức khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được 9.071 lượt người. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Tình hình an ninh chính trị được gữi vững và ổn định.

        Tháng 11 huyện Thuận Châu tiếp tục chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ 3; quan tâm xây dựng vùng nguyên liệu sản phẩm nông nghiệp; Tăng cường các biện pháp thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo hoàn thành kế hoạch tỉnh giao. Đôn đốc các nhà thầu, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong việc giải phóng mặt bàng thi công các công trình dự án được đầu tư trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh toán các công trình đã hoàn thành. Tiếp tục rà soát, thực hiện xoá nhà tạm, nhà nghèo trên địa bàn. Tập trung cao cho công tác kiểm chứng các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới xã Tông Cọ. Chỉ đạo các cơ cơ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm giải phóng huyện Thuận Châu. Đồng thời quan tâm công tác chuyển đổi số đến các cơ sở xã, thị trấn. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

                       Dương Hải (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,520
  • Trong tuần: 2,661
  • Trong tháng: 6,318
  • Trong năm: 894,507
  • Tất cả: 1,611,662
Đăng nhập