Lượt xem: 47

Thường trực UBND huyện Thuận Châu làm việc với các cơ quan, đơn vị về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Ngày 02/3, Thường trực UBND huyện làm việc với các cơ quan, đơn vị về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chủ trì hội nghị đồng chí Quàng Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện. 

Tại cuộc làm việc đã nắm tình hình kết quả triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn. Theo đó: Giai đoạn 2018 – 2020, huyện Thuận Châu triển khai 6 chuỗi liên kết sản xuất các sản phẩm (xoài, nhãn, cam, bơ, thanh long ruột đỏ và chanh leo). Sau 3 năm xây dựng và triển khai thực hiện các chuỗi liên kết, cây trồng đã bắt đầu cho thu hoạch sản phẩm, Toàn bộ số lượng sản phẩm tạo ra của các hộ dân tham gia chuỗi đã được các đơn vị chủ trì dự án thực hiện bao tiêu toàn bộ. Trong năm 2020, UBND huyện đã phê duyệt triển khai mới 5 chuỗi liên kết sản xuất các sản phẩm và các năm tiếp theo giai đoạn 2021 – 2025 (khoai sọ, cà phê, 2 chuỗi liên kết nhãn theo hướng hữu cơ và rau).

Triển khai chương trình phối hợp giữa UBND huyện Thuận Châu với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao triển khai phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến nông sản trên địa bàn huyện năm 2021.

Tiếp đó, thường trực UBND huyện đã nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện. Tính đến hết năm 2020, toàn huyện đạt bình quân 10,18 tiêu chí/xã, giai đoạn 2021 – 2025 phấn đấu 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Tông Cọ, Chiềng Pha, Chiềng La) và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Phổng Lái).

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyên môn lĩnh vực nông nghiệp triển khai hợp phần năm 2021 theo quyết định đã được phê duyệt và kế hoạch thực hiện các hợp phần của các đơn vị chủ trì xây dựng; UBND các xã có chuỗi liên kết phát triển sản xuất phối hợp với các đơn vị chủ trì dự án hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng theo đúng kỹ thuật đã chuyển giao. Các cơ quan, đơn vị ngành nông nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân các xã đăng ký mở rộng diện tích phát triển sản xuất vùng nguyên liệu cung cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đảm bảo theo đúng kế hoạch. Đề nghị nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và cả hệ thống chính trị tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2025 toàn huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn và 01 xã đạt chuẩn nâng cao theo đúng lộ trình.

Thùy Trang, Trung tâm TT-VH Thuận Châu

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 71
  • Trong tuần: 3,368
  • Tất cả: 274,726
Đăng nhập