Xây dựng khu vực phòng thủ nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài
Lượt xem: 446
Sau 1,5 ngày, đêm ( từ 15- 16/9/2022) tổ chức diễn tập với tinh thần, khẩn trương, nghiêm túc. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Châu đã diễn ra thành công đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, tài liệu diễn tập và đạt loại xuất sắc. Đây là cuộc diễn tập huy động nhiều lực lượng, thực hiện nhiều nội dung thiết thực sát với diễn biến trong tình hình mới.Thông qua diễn tập KVPT nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm xây dựng KVPT là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cấp uỷ, chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

 

 

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Châu năm 2022 với quy mô 1 bên, 2 cấp, được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ.

    Phần vận hành cơ chế đảm bảo nguyên tắc “ Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, Công an và các ban, nhành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện”

         Diễn tập thực binh tình huống A2 gắn với diễn tập phòng thủ huyện Thuận Châu năm 2022 với nội dung tình huống “Đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin”.  Phần thực binh bắn chiến đấu giả định của đại đọi dự bị động viên, trung đội DKZ82; Trung đội Cối 82, Trung đội khối phòng không 12 ly 7; tiểu đoàn dự bị động viên huyện phối hợp với Trung đội dân quân cơ động huyện thực hành tiến công địch lâm thời phòng ngự ở địa hình rừng núi tại thao trường bản Ta Ngần xã Chiềng Ly.

        Cuộc diễn tập KVPT huyện Thuận Châu với những nội dung thiết thực, sát với tình hình và điều kiện thực tế của huyện. Tổ trung tâm đã điều hành diễn tập đúng ý định của BCĐ; chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ hể thống văn kiện, chỉ đạo diễn tập sát với tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vât chất, sở chỉ huy diễn tập giả định, thao trường thực binh A2, thao trường bắn chiến đấu theo đúng ý định của Ban chỉ đạo.

 

 

          Đối với huyện Thuận Châu mặc dù vừa phải luyện tập, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị và phải hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, nhưng cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang, các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương của huyện Thuận Châu đã phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, nắm vững ý định diễn tập, chủ động triển khai mọi công tác chuẩn bị và tổ chức luyện tập, diễn tập đúng yêu cầu đè ra.

 

 

        Trong quá trình diễn tập vận hành cơ chế nhịp nhàng, đảm bảo nguyên tắc, đúng với cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự Công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện”.

         Kết quả diễn tập đã khẳng định rõ năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp và vai trò tham mưu tích cực có hiệu quả của các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; thể hiện ý chí khắc phục khó khăn, phát huy nội lực của các lực lượng tham gia diễn.

 

 

Khung diễn xã Phổng Lái

 

         Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực bằng nhiều hình thức. Tình hình ANCT, TT ATXH trên địa bàn tình còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định… Trước tình hình đó, cấp uỷ, chính quyền, các nghành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện Thuận Châu: Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghịquyết Trung ương 8 khoá XI về chiến lực bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường củng cố thế trận lòng dân; tăng cường côgn tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, Nhân dân và LLVT hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, quyết tâm giữ vững ổn định ANCT, tăng cường khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết nội bộ không để kẻ xấu lợi dụng kích động, chống phá, tạo sự ổn định vững chắc ngay tại cơ sở.

             Quỳnh Liên ( Trung tâm TT- VH Thuận Châu ) 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 2,949
  • Trong tuần: 22,977
  • Trong tháng: 96,609
  • Trong năm: 725,393
  • Tất cả: 1,442,548
Đăng nhập