Lượt xem: 58

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

  Ngày 15/04, Công an huyện Thuận Châu phối hợp với UBND xã Chiềng Ly triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư.

        

          Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 03/03/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06), UBND xã Chiềng Ly đã xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình về thời gian, nhân lực nhằm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án gắn với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

          Đề án số 06 là đề án về ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phục vụ có hiệu quả 5 nhóm tiện ích là: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phát triển kinh tế, xã hội; Công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

          Để thực hiện có hiệu quả Đề án, UBND xã Chiềng Ly đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp đối với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức để người dân hiểu và nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án, góp phần vào việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

          Thông qua việc duy trì, phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư sẽ góp phần mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin, các ứng dụng dịch vụ, thông tin dân cư trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tạo lập tài nguyên dữ liệu số tập trung, thống nhất trên không gian số để Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm kế thừa, đáp ứng được nhu cầu khai thác, kết nối, chia sẻ phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; xây dựng bộ dữ liệu gốc trên nền tảng dữ liệu dân cư số. Đồng thời, triển khai hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân và phát triển hệ thống định danh và xác thực điện tử; tối ưu, nâng cấp hệ thống bảo đảm cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, định danh và xác thực điện tử…phục vụ công tác quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn xã Chiềng Ly nói riêng và toàn huyện Thuận Châu nói chung./.

Thùy Trang (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 891
  • Trong tuần: 9,058
  • Tất cả: 527,366
Đăng nhập