Lượt xem: 503

Đẩy mạnh CCHC trong Đảng, các cơ quan nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày 24/3, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 và triển khai Kết luận số 436-KL/TU ngày 28/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022 -2025”. Dự tại điểm cầu huyện Thuận Châu, có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ; Thào A Súa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Quàng Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

 

Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, các nhiệm vụ trọng tâm được tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, như: Đẩy mạnh cải cách TTHC, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. CCHC thực sự trở thành khâu đột phá trong công tác quản lý, điều hành của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, được tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đánh giá tích cực.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt Đề án, Kết luận, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Đề án “Đẩy mạnh CCHC trong Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022 -2025”. Đồng thời, thảo luận về những kết quả đạt được, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên lĩnh vực tài chính ngân sách, chuyển đổi số...

           Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh: Tiếp tục xác định CCHC là khâu đột phá, phải được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ ở tất cả các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 03 và Kết luận số 436. Đẩy mạnh CCHC; xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bình đẳng, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số đo lường chất lượng phục vụ hành chính. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng ban hành các văn bản, nhất là văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước. Công khai kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất các quy trình điện tử, dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Tiếp tục sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW. Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… 

    Thuỷ Tiên (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 784
  • Trong tuần: 8,951
  • Tất cả: 527,259
Đăng nhập