Lượt xem: 171

Thuận Châu hội nghị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chỉ số hài lòng của người dân

Ngày 22/1, UBND huyện Thuận Châu đã tổ chức hội nghị nâng cao chât lượng giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021.Đồng chí Quàng Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

         Năm 2020 Văn phòng HĐND-UBND huyện Thuận châu đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản để triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận một cửa của huyện, UBND các xã, thị trấn. Trong năm huyện đã tiếp nhận và giải quyết được 11.125/11.391 hồ sơ, giải quyết đúng hạn được 11.076 hồ sơ; từ chối 72 hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết. Dối với cấp xã tiếp nhận 67.565 hồ sơ và gải quyết được 67.556 hồ sơ.Đánh giá về sự hài lòng của người dân đạt 80,89 điểm, giảm 8,52 điểm so với năm 2019, xếp thứ 12/12 huyện, thành phố.

           Để tháo gỡ những hạn chế, tồn tại, trong năm 2021 huyện Thuận Châu đã có  những giải pháp căn cơ để thực hiện tốt nhiệm vụ về các yếu tố như:  tiếp nhận dịch vụ, thủ tục hành chính công, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, tiếp nhận ý kiến góp ý, phản ảnh kiến nghị của người dân. Đặc biệt là quan tâm đến cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng làm việc của bộ phận 1 cửa. Rà soát , kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tuch hành chính huyện, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ. lắng nghe ý kiến người dân, đại diện tổ chức đến giao dịch. Tuân thủ đúng qui định trong giải quyết công việc. thường xuyên theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xử lý hồ sơ trên phần miềm một cửa điện tử, không để tình trạng, chậm quá hạn.

         Cuối hội nghị các thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã tham gia ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện  về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021.

                                  Dương Hải

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 412
  • Trong tuần: 4,902
  • Tất cả: 346,099
Đăng nhập