Lượt xem: 216

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính, công chức, công vụ của UBND huyện kiểm tra tại xã Chiềng Ngàm

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND huyện, ngày 03/9, Đoàn kiểm tra số 6 do đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan chuyên môn liên quan đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, công chức, công vụ năm 2020 tại xã Chiềng Ngàm.

Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác tra cải cách hành chính, công vụ công chức năm 2020 đối với Thường trực HĐND, UBND, cán bộ, công chức xã Chiềng Ngàm. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận Thường trực HĐND, UBND xã đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của UBND xã, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nhiệm vụ cải cách hành chính khác.

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế mà các đơn vị cần khắc phục, như: công chức thực hiện các nhiệm vụ có việc còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; việc chấp hành giờ làm việc còn chưa nghiêm túc; việc sắp xếp, bố trí phòng làm việc, việc lưu trữ hồ sơ vẫn còn chưa hợp lý; tỷ lệ sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc thấp...

Đoàn kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh được những mặt còn hạn chế trong việc thực hiện công tác tra cải cách hành chính, công chức, công vụ năm 2020 tại xã Chiềng Ngàm. Qua đó, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, công vụ công chức trong thời gian tiếp theo.

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 511
  • Trong tuần: 5,001
  • Tất cả: 346,198
Đăng nhập