Lượt xem: 310

Hội nghị lần thứ tám BCH Đảng bộ huyện Thuận Châu

Ngày 30/3, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Thuận Châu đã chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ tám. Dự Hội nghị có đồng chí Quàng Văn Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu cùng các đồng chí ủy viên Ban thương vụ, ủy viên BCH Đảng bộ huyện.

 

 

 

Tại Hội nghị, đã quán triệt Kế hoạch số 158 ngày 21/3/2022 của BTV huyện ủy về triển khai thực hiện đề án "Đẩy mạnh cải cách hành hcính trong Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, giai đoạn 2022 - 2025"; Quy định 1700 ngày 29/3/2022 của BTV Huyện ủy về công tác cán bộ tại các cơ quan, đơn vị huyện; các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; Kế hoạch 159 ngày 29/3/2022 của BTV Huyện ủy vê triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2021 - 2026; Kế hoạch số 90 ngày 17/3/2022 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Quán triệt Chỉ thị số 12 ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cương sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số18 ngay 24/3/2022 của BTV tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo các văn bản của BCH Đảng bộ huyện; báo cáo số 230 ngày 29/3/2022 của UBND huyện về tiến độ thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án khai thác quỹ đất năm 2022. Tờ trình số 105 ngày 29/3/2022 của BTV Huyện ủy xin ý kiến vào dự thảo Quy định sử đổi Quy định 6299 ngày 25/2/2020 của BTV Huyện ủy.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư huyện ủy Thuận Châu đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục tập có những giải pháp thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra; nếu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải phóng mặt bằng, triển khai, rà soát các chương trình dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra; quan tâm xây dựng nông thôn mới; quyết liệt triển khai công tác phong chống dịch bệnh; nắm chắc tình hình trong nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị; đẩy mạnh công tác xây dựng đảng tại các xã, thị trấn. Tập trung triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng người, đúng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

                     Việt Dũng (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 362
  • Trong tuần: 5,992
  • Tất cả: 683,927
Đăng nhập