TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY

Họ và tên:Nguyễn Minh Tiến

Năm sinh:17/3/1973

Quê quán:Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên

Trình độ chuyên môn:Kỹ sư xây dựng - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận:Cao cấp lý luận

Điện thoại: 0912.424.773

Thư điện tử:  nmt373@gmail.com

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Họ và tên:Thào A Súa

Năm sinh:16/10/1971

Quê quán: Thuận Châu, Sơn La

Trình độ chuyên môn:Đại học An ninh

Chính trị:Cao cấp lý luận

Điện thoại: 0835.819.273

Thư điện tử: thaosua952@gmail.com

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Họ và tên:Quàng Văn Dũng

Năm sinh:13/10/1975

Quê quán: Thuận Châu, Sơn La

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận:Cao cấp

Điện thoại: 0916.128.037

Thư điện tử: dungqv.thuanchau@sonla.gov.vn

ỦY VIÊN BTV, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Họ và tên:Nguyễn Ngọc Quang

Năm sinh:05/8/1970

Quê quán: Tiên Lữ, Hưng Yên

Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Trình độ lý luận: Cao cấp lý luận

Điện thoại: 0912.617.909

Thư điện tử: quangnn.thuanchau@sonla.gov.vn

ỦY VIÊN BTV, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Họ và tên:Nguyễn Đức Thặng

Năm sinh:12/5/1972

Quê quán: Gia Viễn, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Trình độ lý luận:Cao cấp lý luận

Điện thoại: 0988.565.268

Thư điện tử: thangnd.thuanchau@sonla.gov.vn

 

ỦY VIÊN BTV, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Họ và tên: Đinh Mạnh Hùng

Năm sinh: 06/8/1975

Quê quán: Hoa Lư, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận:Cao cấp lý luận

Điện thoại: 02123.847.043

Thư điện tử: hungdm80.thuanchau@sonla.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Họ và tên:Nguyễn Xuân Hoàng

Năm sinh:16/01/1981

Quê quán: Khoái Châu, Hưng Yên

Trình độ chuyên môn:Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ lý luận:Cao cấp

Điện thoại: 0944.694.466

Thư điện tử: hoangnx.thuanchau@sonla.gov.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 772
  • Trong tuần: 1,839
  • Tất cả: 679,774
Đăng nhập