• Thuận Châu tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn CCHC tại cơ sở

  Tăng cường công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành tại các xã, thị trấn; hướng tới nền hành chính công tinh gọn, hiện đại là những nội dung trọng tâm đã và đang được UBND huyện tập trung thực hiện để nâng cao chỉ số cải cách hành chính và hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể kế hoạch CCHC năm 2021.

 • Thuận Châu: Nỗ lực phát triển xây dựng Chính phủ điện tử

     Chính phủ điện tử là Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Hay nói một cách khác, đây là quá trình tin học hóa các hoạt động của chính phủ. Chính phủ điện tử là chính phủ tin học hóa quy trình đã có, cung cấp trực tuyến các dịch vụ hành chính công đã có.

 • Thuận Châu hội nghị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chỉ số hài lòng của người dân

  Ngày 22/1, UBND huyện Thuận Châu đã tổ chức hội nghị nâng cao chât lượng giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021.Đồng chí Quàng Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 • Đoàn kiểm tra cải cách hành chính, công chức, công vụ của UBND huyện kiểm tra tại xã Chiềng Ngàm

  Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND huyện, ngày 03/9, Đoàn kiểm tra số 6 do đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan chuyên môn liên quan đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, công chức, công vụ năm 2020 tại xã Chiềng Ngàm.

 • Đẩy mạnh cải cách hành chính ở Chiềng Ly

  Những năm qua, chính quyền xã Chiềng Ly (Thuận Châu) đã khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng thực thi công vụ, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.    

 • Chiềng Pha đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

  Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Pha (Thuận Châu) đã tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.    

 • Một số lưu ý khi thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP NGÀY 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, Lưu trữ

  Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Nghị định số 09/2010/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư. Trong đó có một số nội dung các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức cần lưu ý. Vì việc quy định trên có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thực hiện văn thư điện tử, quản lý và điều hành qua mạng, cải cách hành chính, chủ động thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng Chính phủ điện tử và hội nhập quốc tế.

 • Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII về cải cách tổ chức bộ máy

 • Thuận Châu tập huấn triển khai phòng họp không giấy tờ E-cabinet

  Trong hai ngày 05-06/3, huyện Thuận Châu phối hợp với Viettle Sơn La tổ chức tập huấn triển khai phòng họp không giấy E-Cabinet. Dự chương trình tập huấn có đồng chí Quàng Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; tập thể thường trực HĐND – UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

 • Đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra công vụ, công chức tại xã Chiềng Pấc

  Ngày 04/9, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Đức Thặng, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra đột xuất về công tác cải cách hành chính và công vụ công chức năm 2019 tại UBND xã Chiềng Pấc.

  1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 303
 • Trong tuần: 4,722
 • Tất cả: 313,419
Đăng nhập