UBND huyện ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 100

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Thanh tra huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Tải về

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập