Thanh tra huyện kết thúc kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện Thuận Châu
Lượt xem: 203

Thực hiện Công văn số 5783/BTC-QLCS ngày 07/6/2023 của Bộ Tài chính về việc thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công văn số 2402/UBND-TH ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thanh tra huyện đã chủ trì, tham mưu cho UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 30/10/2023 về việc kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2023 và Quyết định số 5261/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND huyện năm 2023. Đoàn kiểm tra gồm các cơ quan: Thanh tra huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, tiến hành kiểm tra trực tiếp đối với các đơn vị: UBND xã Chiềng Pha, Chiềng Bôm, Phổng Lái, trường THCS Chiềng Pha, THCS Chiềng Bôm.

Kết thúc kiểm tra, UBND huyện đã có báo cáo kết quả kiểm tra số 1497/BC-UBND ngày 04/12/2023, gửi Sở Tài chính tỉnh theo quy định.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập