Thanh tra huyện công bố Quyết định thanh tra công tác đào tạo nghề lao động nông thôn
Lượt xem: 127
 

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 30/10/2023 tại phòng họp số 01 – UBND huyện, Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định số 24/QĐ-TTr ngày 24/10/2023 của Thanh tra huyện Thuận Châu thanh tra công tác đào tạo nghề lao động nông thôn (niên độ 2020 – 2022) tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Tham dự buổi công bố Quyết định có ông Quàng Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện, ông Hoàng Ngọc Hóa – Quyền Chánh Thanh tra huyện, Ông Lường Văn Trọng - Trưởng Đoàn cùng các thành viên Đoàn thanh tra.

Đại diện phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm có: Ông Lò Văn Quyết – Trưởng phòng, bà Thào Thị Sùng – Nguyên Kế toán thời kỳ thanh tra.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, gồm có: Ông Lường Thanh Tuyển – Phó Giám đốc, bà Nguyễn Thị Dương – Kế toán.

Ông Lường Văn Trọng - Trưởng Đoàn thanh tra nêu khái quát mục đích, yêu cầu, nội dung buổi làm việc và thông qua Quyết định số 24/QĐ-TT ngày 24/10/2023 của Thanh tra huyện Thuận Châu.

Ông Lường Văn Trọng - Trưởng đoàn thanh tra nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thời gian thanh tra, kế hoạch làm việc của Đoàn; thống nhất ngày giờ làm việc của Đoàn; đề nghị phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cử người làm đầu mối nhằm cung cấp hồ sơ cho Đoàn thanh tra, cũng như mời các đối tượng có liên quan để làm việc trực tiếp với Đoàn thanh tra và trao đổi những công việc khác liên quan nội dung thanh tra. Đây là Đoàn thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo mật thông tin, nội dung kết quả làm việc giữa Đoàn thanh tra với đơn vị được thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Lò Văn Quyết – Trưởng phòng Lao động, thay mặt đơn vị tiếp thu quyết định thanh tra, đơn vị sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp với với Đoàn thanh tra; tổ chức chỉ đạo các công chức chuyên môn cung cấp hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan đến nội dung thanh tra đầy đủ, kịp thời cho Đoàn thanh tra theo quy định.

Ông Lường Thanh Tuyển - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: Nhất trí với nội dung quyết định thanh tra. Đơn vị sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp với với Đoàn thanh tra; cung cấp hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan đến nội dung thanh tra đầy đủ, kịp thời cho Đoàn thanh tra theo quy định.

Ông Quàng Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện: Đề nghị đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra nhằm cung cấp hồ sơ, sổ sách, chứng từ; những nội dung làm việc theo chế độ bảo mật, không được thông tin ra bên ngoài; yêu cầu Đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch làm việc để cho đơn vị chuẩn bị hồ sơ hoặc cử người làm việc. Đây là nội dung Thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Năm 2022, Thanh tra tỉnh đã thanh tra phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và thu hồi số tiền 121.308.000 đồng chi sai đối với công tác đào tạo nghề lao động nông thôn. Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành V đã kiểm toán Chương trình MTQG phát triển vùng ĐBDTTS và miền núi năm 2022. Đề nghị Đoàn Thanh tra tổ chức thực hiện các nội dung, đảm bảo tránh chồng chéo.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập